தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions without answers

0 votes
0 answers
asked May 2, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 11, 2017 by ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 7, 2017 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 2, 2017 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 4, 2017 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 16, 2016 by புதியவர் (160 points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 6, 2016 by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2016 by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 28, 2015 by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 25, 2015 by புதியவர் (160 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 25, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by புதியவர் (120 points)
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
...