தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged wanted

0 votes
1 answer
asked May 12, 2016 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 17, 2015 by புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 28, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2012 in PHP by ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
3 answers
asked Nov 8, 2012 by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Oct 20, 2012 by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by ஆர்வலர் (510 points)
+2 votes
1 answer
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...