தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged excel

0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 12, 2015 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 18, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 31, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 25, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 18, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 21, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...