தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers in SEO

0 votes
1 answer
answered Jan 19, 2016 in SEO by இளையோர் (340 points)
0 votes
1 answer
answered Nov 13, 2015 in SEO by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
answered Feb 11, 2015 in SEO by இளையோர் (340 points)
0 votes
2 answers
answered Jan 10, 2015 in SEO by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
answered Feb 1, 2014 in SEO by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
0 votes
2 answers
answered Jan 30, 2014 in SEO by sahana ஆர்வலர் (940 points)
0 votes
3 answers
answered Jan 25, 2014 in SEO by sahana ஆர்வலர் (940 points)
0 votes
2 answers
answered Nov 22, 2013 in SEO by sahana ஆர்வலர் (940 points)
+1 vote
2 answers
answered Nov 19, 2013 in SEO by sahana ஆர்வலர் (940 points)
+1 vote
3 answers
answered Sep 10, 2013 in SEO by sahana ஆர்வலர் (940 points)
+1 vote
2 answers
answered Sep 7, 2013 in SEO by sahana ஆர்வலர் (940 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 17, 2012 in SEO by murali புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Oct 29, 2012 in SEO by வல்லுநர் (12,880 points)
+1 vote
1 answer
answered Sep 13, 2012 in SEO by வல்லுநர் (12,880 points)
To see more, click for all the questions in this category.
...