தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Web Designing

0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2013 in Web Designing by இளையோர் (320 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
2 answers
asked Jan 25, 2013 in Web Designing by வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 29, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 29, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 29, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by வல்லுநர் (1.3k points)
...