தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Internet

0 votes
0 answers
asked May 2, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 2, 2017 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 4, 2017 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Sep 27, 2015 in Internet by இளையோர் (240 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2014 in Internet by புதியவர் (120 points)
...