தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Web Designing by புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
அப்துல் ரகுமான் அவர்களே., என்னால் அனைவருக்கும் தனிப்பட முறையில் தொலைபேசியில் உதவ இயலாது. அனால் நான் தினமும் பதில்களை இந்த பகுதியில் சொல்லி வருகிறேன். முடிந்த வரை கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். ஏன்னெனில் எனது பதில்கள் பிற நண்பர்களுக்கும் உதவ பெரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
உண்மைதான். மற்றவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பதில்களில் நமக்குத் தேவையான. தெரியாத பல விசயங்களைக் கற்றுக் கொள்ள முடிகிறது.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2013 by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 10, 2012 by புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
4 answers
0 votes
2 answers
asked Oct 4, 2012 by புதியவர் (120 points)
...