தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi,I'm a B.SC Comp.Sci graduate,Married and a Home Maker.I want to work from home.i tried so many online jobs but nothing worked out.so help me to find out good home based jobs with decent salary...?
in Internet by புதியவர் (170 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
 
Best answer
பகுதி நேரமாக வேலை செய்ய  உங்களுக்கு  ஏதனும் ஒரு கணினி மொழி நன்றாக தெரிந்திருந்தால் வருடக் கணக்கில் வேலை செய்யலாம்.

data entry போன்ற வேலைகள் பெரும்பாலும் ஏமாற்றமே கொடுக்கும்.  ஏதேனும் ஒரு கணினி மொழியில் புலமை பெறுங்கள் அல்லது... ஏதும் ஒரு மொழியை (French, German, English) அதி புலமை பெறுங்கள்... இணையத்தில் மொழி பெர்யற்பளராக ஆக வழி உண்டு.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
I would recommended you can to do reselling business. It is the easy way to make money from home.
Reselling business means you can just buy a website which contains Domain Registration plans,Hosting Plans, website builder,E-mail Marketing etc.. from a reseller for a particular amount and
you can fix your price for that products and you can market it and gain more profit.
I registered and got an account in http://www.goresellers.com/   .I just have sold domains hosting plans at a higher price and gain more profit from home. You can also get the account from this site and gain more money.
by ஆர்வலர் (540 points)

Related questions

+2 votes
1 answer
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2013 by புதியவர் (130 points)
0 votes
4 answers
asked Jun 7, 2013 by புதியவர் (120 points)
+1 vote
4 answers
asked Jan 4, 2012 in Internet by வல்லுநர் (3.6k points)
+1 vote
1 answer
...