தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
என்னுடைய பிரட்பேண்ட் டெஸ்க்டாப் இல் speed டா இருக்கு ஆனா லேப்டாப் இல் slow வா இருக்கு ஏன்?
in Internet by புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
might be your ram is slow , or might have loaded more third party softwares in c: drive or might be using older version of browser in laptop
by ஆர்வலர் (480 points)
0 votes
reduce your toolsbars and addons in your browser.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
To increase  internet speed in  your laptop use the following tips given below:
1.clear your cookies from your browser
2.Delete unwanted files
3.PC Optimization:
It is important to clean your PC regularly. It means a normal maintenance tasks such as, cleaning the disks, registry repairs and Disk Derangement.
4. Use Updated browser.
5.Replace your telephone modem with a fast-access connection such as wave, ISDN, DSL, satellite, a cable modem.
6.Tweak our router settings
7.Install Antivirus Software.
After, completing this steps, you can check our internet speed from this site http://www.scanmyspeed.com
by ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Jan 17, 2012 by வல்லுநர் (3k points)
+1 vote
2 answers
asked May 11, 2012 in Internet by புதியவர் (130 points)
+2 votes
1 answer
asked Apr 29, 2012 in Internet by புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 17, 2014 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...