தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
நான் எச்செல் இல் lookup பற்றி விரிவாக தெரிந்துகொள்ள ஆசைபடுகிறேன்.உதாரணத்துடன் விரிவாக தமில்லில் விளக்கவும்.
in Windows by புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இங்கே செல்லவும்...............

https://www.youtube.com/watch?v=9rNBD9IXRYE&list=PLiakB9XATIaaNUKp1VGwDss71DCOsLi4V
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Dec 9, 2012 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...