தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
நான் இலங்கையர் என்பதால்
youtube இல் adsense இணைக்க முடியவில்லை வேறு வழியேதும் உண்டா
in Internet by புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Channel settings – தடை செய்யப்படாத நாடு ஒன்றை தெரிவு செய்யவும் உ+ம் -united states
அனுமதி கிடைத்ததும்  சரியான விபரங்களைக் கொடுக்கலாம்.
by வல்லுநர் (9.7k points)
...