தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Internet by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+2 votes
6 answers
asked Jan 23, 2012 in Internet by இளையோர் (370 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jun 12, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by ஆர்வலர் (550 points)
+1 vote
3 answers
asked May 23, 2012 in Web Designing by புதியவர் (170 points)
...