தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

லேப் மானிட்டர் இயங்கவில்லை. ஃபேன், விசைப்பலகை இயங்குகின்றன. என்ன காரணமாக இருக்கும்?

0 votes
asked May 9, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
have a  lcd  monitor  put  the  lcd  cabele  on  lap  vga  port
answered Dec 26, 2016 by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
...