தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
1. excel options செல்லவும் அதில் advance tab செல்லவும் அதில் display option for this workbook sheet  தலைப்பின் கீழ் உள்ள show horizontal scroll  bar உள்ள டிக்கை  எடுத்து விடவும் பின்பு   ஓகே கொடுக்கவும் . உங்கள் தேவை தீர்த்தது.  நன்றி.
by புதியவர் (180 points)
0 votes
1. excel options செல்லவும் அதில் advance tab செல்லவும் அதில் display option for this workbook sheet  தலைப்பின் கீழ் உள்ள show row and column header  உள்ள டிக்கை  எடுத்து விடவும் பின்பு   ஓகே கொடுக்கவும் . உங்கள் தேவை தீர்த்தது.  நன்றி.

முந்தய பதிவின் தவறுக்கு மன்னிக்கவும்
by புதியவர் (180 points)
...