தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ஹாய்,

how to translate a webpage in தமிழ் மொழி
in Web Designing by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
தேடுபொறிக்குள் நுழையும்போதே தமிழில் தேர்ந்தெடுக்கலாம். கூகுளின் மொழிபெயர்ப்பு வசதியைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அது முற்றிலும் சரியாக இருக்கும் என்பதற்கில்லை.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
+1 vote
3 answers
asked Oct 20, 2011 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
+1 vote
1 answer
asked Nov 15, 2011 in PHP by புதியவர் (130 points)
+1 vote
0 answers
asked May 22, 2012 in Internet by வல்லுநர் (3.1k points)
...