தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Windows by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
டெஸ்க்டாப்பில் குறைந்தபட்சக் கோப்புகளை வைத்துக் கொள்ளவும்.
அடிக்கடி டிஸ்க் கிளீன் செய்யவும்.
தற்காலிகக் கோப்புகளை நீக்கவும்.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked May 11, 2012 in Internet by புதியவர் (130 points)
+2 votes
1 answer
asked Apr 29, 2012 in Internet by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
3 answers
asked Oct 20, 2011 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 14, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
...