தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hi,

I wanted to calculate tamil dates for a given english date.  Is there any php library for it.  If not, can you pls give me a hint on how to do that?
in PHP by புதியவர் (170 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
http://www.chennaiiq.com/astrology/english_date_to_tamil_date_conversion.asp
இந்த முகவரிக்கு சென்றால் உங்கள் விருப்பத்தை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம்
by வல்லுநர் (3k points)
0 votes
நன்றி ..  ஆனால் எனக்கு PHP Library தேவை படுகிறது ..  என்னுடைய website ல் உபயோகபடுத்த வேண்டியிருக்கிறது .
by புதியவர் (170 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Mar 23, 2012 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 28, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 19, 2013 in Windows by ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 17, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2012 in PHP by ஆர்வலர் (510 points)
...