தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
my mobile is Sony ericsson Xperia e15i. this has been locked. I have missed unlock pattern and secret question please help me very argently
by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 16, 2012 in Internet by இளையோர் (380 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 28, 2012 by ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 by ஆர்வலர் (470 points)
+1 vote
1 answer
...