தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

I want a part time job in online..pls give me some tips!!!

0 votes
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
இந்தத் தளத்தில் பலர் இதுபற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
answered Dec 31, 2013 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
0 votes
There are many legitimate ways to make money online.You can earn through internet by writing blogs,articles,ad-sense,affiliate marketing and other such business.or you can start your own business too..I suggest reselling business is a good way to earn through online.By becoming a reseller with http://www.goresellers.com/ you can start selling web related services.It is very easy to make a good turnover because the cost for each service is fixed by reseller.
answered Feb 6, 2014 by இளையோர் (340 points)
0 votes
ப்ளீஸ் செக் திஸ் லிங்க்  http://csl.ink/ejd
answered Dec 23, 2016 by mohamed ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

+2 votes
2 answers
asked Dec 4, 2011 in Internet by ashok புதியவர் (140 points)
+1 vote
3 answers
asked Nov 8, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
0 answers
+1 vote
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
...