தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
anyone plz tell me home based online job free without investment jobs like copy paste data entry etc....thanks in advance
by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

0 votes
by ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
it depends. in what type of activity u r interested? commercial or presonal? pl inform
by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
Hi suppose if you do free online jobs, you can gain little more profit and almost all them are scammers. So better you can go for paid online jobs. I would recommended one of the legit online job that is reselling business.
Reselling business means you can just buy a website which contains Domain Registration plans,Hosting Plans,website builder,E-mail Marketing etc.. from a reseller for a particular amount and you can fix your price for that products and you can market it and gain more profit.I registered and got an account in http://www.goresellers.com/  .I just have sold domains hosting plans at a higher price and gain more profit. You can also get the account from this site and gain more money.
by ஆர்வலர் (540 points)
0 votes
வணக்கம் நண்பரே நான் ஒரு இனைய தலத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். அதன் மூலம் நல்ல வருமானம் ஈட்டி வருகிறேன் இததற்கு எந்த ஒரு முதலீடும் தேவை இல்லை. விருப்பம் இருந்தால் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். புவன் 7639085158
by இளையோர் (220 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2013 by புதியவர் (130 points)
+1 vote
3 answers
asked Nov 8, 2012 by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
+1 vote
2 answers
+1 vote
1 answer
asked Jun 17, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
...