தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
இரண்டு பட்டியலகள். தகவல்கள் ஒன்றே. வரிசை முறை தாறுமாறாக மாறி இருக்கிறது. ஒப்பிடுவது எப்படி?
in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இரண்டாவது பட்டியலை ஸார்ட் செய்து கொண்டால் முதலாவதுடன் ஒப்பிடுவது எளிதாக இருக்கும்.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jan 21, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 8, 2012 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 9, 2012 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...