தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
என் எச் எம் ரைட்டரில்
மணி சின்னம் வருகிறது ஆனாலும் அச்செஸ்  வயலேசன்
என்கிறது .ஏன்?
in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இது தற்காலிகத் தீர்வாகத் தெரிகிறது.
வலது ஓரத்தில் தெரியும் மணிச் சின்னத்தில் சொடுக்கி எக்சிட் கொடுத்தேன். பிறகு ஸ்டார்ட் அப் மெனுவில் போய் என்எச்எம்மில் சொடுக்க..விடை கிடைத்துவிட்டது.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 14, 2014 in Windows by புதியவர் (120 points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by ஆர்வலர் (790 points)
...