தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
எண்கள் தாமாகவே 1ஃ2ஃ3 என்று எக்செலில் மாற வைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 12, 2015 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 8, 2012 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 18, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 21, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...