தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Dear Karthik,

            Best websites-Technology updation(Daily,Weekly,Monthly) e-Books,free online subscription,magazine in Tamil and before issues archive collections ?

like your sites..........

Thanx in advance

Thals
in Internet by ஆர்வலர் (550 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
1.techtamil
2.karpom
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+2 votes
6 answers
asked Jan 23, 2012 in Internet by இளையோர் (370 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 20, 2012 by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2012 in PHP by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 25, 2012 by இளையோர் (380 points)
...