தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
i am studying in B.E.,
by புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
நான்  கலெக்டர் ஆவதற்கு என்ன வழிகள்
by புதியவர் (160 points)
0 votes
read as much as u can thro' net. apply for UPSC. or join some training institute. being an engineer u may even try defence career.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Oct 21, 2011 in Web Designing by வல்லுநர் (1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 5, 2012 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Sep 10, 2013 in Windows by ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 19, 2013 in Windows by ஆர்வலர் (790 points)
...