தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
டியர் கார்த்திக்,

நாம் photoshop- தம்ழில் கற்கவேண்டும் சற்று உதவுங்கள்.

முன்பாக நன்றி...

தளபதி
by ஆர்வலர் (550 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
அண்ணா இந்தப் பக்கத்தின் முதல் பக்கத்திலேயே போடோஷப் கற்க என இருக்கிறதே.
by வல்லுநர் (9.7k points)
0 votes
தங்களது தேவையைக் குறிப்பிட்டால் உதவ முடியும். தங்கள் கணினியில் நிறுவி இருக்கிறீர்களா?
by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
முன்னரே புத்தகம் தரவிறக்கம் செய்யும் இரண்டு பக்கங்களை இந்தத் தளத்தில் தந்திருந்தேன். அவை நீக்கப்பட்டு விட்டன போல் தெரிகிறது.அதனால் மீண்டும் தரவில்லை.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 by ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by புதியவர் (150 points)
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 29, 2013 by இளையோர் (370 points)
...