தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
sir, how to run c graphics program in turbo c simulator( use windows7).i compiled graphics program on turbo c simulator and it did not specify  no error but i run ,it come back to code
in Windows by புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ப்ளீஸ் ஹெல்ப் டு me
by புதியவர் (180 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by புதியவர் (180 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
0 votes
2 answers
asked Nov 19, 2015 in Windows by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 12, 2015 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
...