தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
வேர்டில் தமிழ்இண்டெக்ஸ் உருவாக்குவது எப்படி?
in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஒருங்குறி எழுத்துருவைப் பயன்படுத்தினால் இது எளிதாகும்
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Apr 7, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 11, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 2, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2020 in Internet by இளையோர் (290 points)
...