தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ப்ளாகரும் நெட்லாக் ப்ளாக்கும் ஒன்றா? வெவ்வேறா?
in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
blogger  என்பது முதலில் Pyra  labs  இனால் உருவாக்கப்பட்டு பின் அதை google  வாங்கி நடத்தி வருகிறது.இது வலைப்பதிவுகளை உருவாக்க உதவுகிறது. சொந்தமாக டொமைன் இல்லாதவர்கள் ............. ,blogger .com  என வலைப்பதிவுகளை இலவசமாக உருவாக்கலாம்.

ஆனால் netlog  என்பது ஒரு இணையப் பக்கம் ,blog  ஆகும். இங்கு சமூக சார்பான பலவற்றை ஏற்படுத்தி செயல்படுத்துகிறார்கள்.முன்னர் facebox   ,blingbox என அழைக்கப்பட்டது.இது ஒரு social networking website என சொல்லலாம்.
by வல்லுநர் (9.7k points)
0 votes
நல்ல பதில். நன்றி. வழக்கமாக பதில்கள் எனக்கும் மின்னஞ்சலில் வரும். இது மட்டும் காணவில்லையே. காரணம் என்னவாக இருக்கும்?
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jan 1, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked May 19, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
...