தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Windows by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எனக்குத் தெரிந்த வரையில் வேதிப் பொருட்களின் பங்கு இல்லை எனத் தோன்றுகிறது.
ஏனெனில்,...நிறங்கள் இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது.ஒளியின் அடிப்படை நிறங்கள்(addictive color) நீலம்,சிவப்பு,பச்சை. இவை கலக்கப்படும் போது வேறு நிறங்கள் உருவாகிறது.அதே சமயம் நிறக் கலவைகளில் அடிப்படை நிறங்கள்(subtractive colors) சிவப்பு,நீலம்,மஞ்சல் ஆக இருக்கிறது.ஆனால் ஆச்சரியம் என்னவென்றால்,ஒளிக் கதிர்களில் கீழ்கண்டவாறு நிறங்கள் சேருகின்றன.அதுவே நிறக் கலவைகளை(paint) சேர்க்கும் போது வேறு மாதிரியாக அமைகின்றன.

ஒளிக் கதிர்கள் சேரும் போது..............
நீலம் + சிவப்பு = கருஞ் சிவப்பு
நீலம் + பச்சை = மயில் நீலம்
சிவப்பு +பச்சை =மஞ்சள்
சிவப்பு + பச்சை + நீலம் =வெள்ளை.

இதுவே நிறக் கலவைகளானால்(paint)...............
சிவப்பு +நீலம் =ஊதா
சிவப்பு +மஞ்சள் =ஆரஞ்சு
நீலம் +மஞ்சள் =பச்சை
நீலம் +சிவப்பு +மஞ்சள் =கறுப்பு.

நிறக் கலவைகளின் போது வேதிப் பொருட்களின் பங்கு உள்ளது.ஆனால் ஒளி மூலமான நிறக் கலவையின் போது வேதிப் பொருட்களின் பங்கு இல்லை என்றே தோன்றுகிறது.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by புதியவர் (180 points)
...