தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
I designed my  PHP website in localhost and have to share this across my intranet network. I have tried several ways but nothing is working. Please help me to share the website in intranet network
in PHP by இளையோர் (230 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 21, 2011 in PHP by புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 14, 2011 in PHP by புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by புதியவர் (120 points)
...